Gap – Gestion Assurances Prêts

Ev’le ilgili

KiracIyIm üst kattan su sIzdI ve duvarLarIm kötü bir hale geldi, sigortam var para taleb ede bilirmiyim?

25 décembre 2012, 12:33

 KiracIyIm üst kattan su sIzdI ve duvarLarIm kötü bir hale geldi, sigortam var para taleb ede bilirmiyim?

Maalesef genel olarak hayIr.

Nedeni, kiracI olarak yaptIrtIgInIz sigorta sizin kaldIgInIz eve aniden vere bileceginiz hasarLarI karşILamakta, su sorunu olsun, yangIn olsun… yani siz’den dolayI çIkan hasarLarI.

Su sIzIntIsI üst kattan geliyorsa sizin suçunuz deil ve siz’den dolayI deil.

Bura’da ev sahibine bildirip onun kendi sigortasIna bas vurmak isterse, bas vurip sizin daireniz’de ki hasarLarI yaptIrmaLIdIr.

Eger su sIzIntIsInda sizin kendi esyaLarInIza hasar verdiyse, mesela haLI, tablo ve baska esyaLar, bura’da kendi sigortanIza bas vura bilirsiniz.

UnutmayIn her sefer’inde de bildirdigimiz gibi « franchise » kesilir… yani genel olarak ilk 235 euros’su ödenilmez. 300 euros luk hasarInIz varsa sadece 65 euros karsILar sigorta sirketi.

 

Evimin önünde çatLakLIk’Lar var sigorta karsILasIn

25 décembre 2012, 12:10

Sayın Müşterilerimiz,

Bize soruLan soruLarı burada payLaşmak istiyoruz.

Bazı müşterilerimiz ev sahibi olanlar « evimin ön tarafı veya arkası (façade) çatLadı yukarıdan aşağıya, sigorta karsıLasın »….

Maalesef sigorta öyle şeyleri karşıLamıyor.

KarşıLamıyor demekle yetinilmeyelim ve nedenini anLataLım isterseniz.

Sigorta şirketleri aaniden olan oLayLarı sigortaLıyor… Bir evin önü çatLamasI aaniden olan bir olay deil… Zaman’la gelisen bir olay.

Sigorta şirketleri böyle sorulara şu sekil’de cevap veriyorlar « Bizler evinizin bakımı için burda deiliz ».

UnutmayIn ki her ev her 3 veya 5 seneye bir bakım ister.

Eğer bu bakIm yapıLmazsa ve aniden olan bir olay olursa, mesela su sorun’u. Gelen eksper ev’in bakımsız olduğun’dan dolayı « Vétusté », verilmesi gereken paradan bir miktar para keser (%20-30-40).

Mesela « devis » 3500 ise bundan ilk önce genel olarak 235 euros « franchise » keserler sonra « vétusté » mesela %30 = 2285,50

Son olarak faturanIn olacak veya fatura oLmıyacak meselesi de ola bilir… faturasız yaptırırsanız bir %20 daha kese bilir eksper. FaturayI getirdiginiz andan itibaren o %20 iade edilir sigorta şirketi tarafın’dan.

 

Bilgilendirme : Kiracıyım ev sigortası yaptırmam gerekiyormu ?

11 janvier 2012, 17:08

Evet, sigorta’Lanmız gereke bilir.

Yangın sigortası kanunen mejburi bir sigorta deildir.

Fakat unutmayınki kaLdıgınız daire size ait deildir.

Ev sahibi veya daire sahibi sigortasını yapmıs oLabilir fakat deidimiz gibi sahibin sigortasI, daire ve ev sahibinin sorumluluklarını karsıLar.

Unuttmayın Ev sahibin veya daire sahibinin sigortasında sizin isminiz geçmiyor.

Yani siz’den doLayı bir sorun çıkacak olursa ev veya daire sahibinin sigortası bir parçasını veya hepsini veya hiç bir sey karsıLamaya bilir.

KarsıLasa’da sonra sorunu yaratan kisiye karsı mahkeme açip harcadıgı bütün miktarLarı isteye bilir.

Mesela çok basit bir örnek evde muslugu açık bıraktınız ve musluk tıkandı bütün su tastı aLt kata indi.

SuçLu kim?

Mesela ocakta yemek unuttunuz, yemek yandı tava alevlendi ve sonuçta ev yandı.

Suçlu kim?

Sizce ev sahibin sigortası bun’Ları karsıLarmı?

Sadece ve sadece ve maalesef çok çok az bir sekilde ev sahibleri kendi sigortası içerisine kiracı’ları ekliyor’lar. Genelde ekledikleri zaman kiracı’dan sigorta miktarını talep ediyorlar.

 

Bilgilendirme : ev’de NEM sorunu

11 janvier 2012, 10:42

Bilgilendirme : ev’de NEM sorunu

Genel olarak bu soru sık sık geliyor.

Evimiz’de duvar’larda nem var sigorta karşıLıyormu ?

Ilk önce bunun su sızıntısı veya nem olip olmadığını belirlemeniz gerekir.

Su sızıntısı sigorta’lar tarafın’da genel olarak sigorta’Lıdır.

Maalesef NEM sigorta’Lı değildir.

Bilmeniz gereken şey, nem’in içerideki basınç ile dışarıdaki basınçın farklı oldugun’dan dolayı, pencere kenarlarına veya duvar kenerlarına birikmesidir. siyah ve nokta nokta’dan oluşur (dikkat : mantarlaşır)

Buna karşı ne yapa bilirsiniz, evinizin iyi havalanması gerekiyor, içerideki hava iyi bir şekil’de gezmesi gerekiyor.  Pencerelerinizi açık burakmak zorunda kala bilirsiniz.

Pencereleri açık burakamazsanız özel aletler var. BunLar odaLardaki nemi çeken aletler’dir.

En son yöntem olarak ve bizim pek tavsiye etmediğimiz bir yöntem duvarLarı yagLı boya ile boyamak. Pek sağLıkLI sayıLmaz bir yatak odasında.